Nam Long đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 gấp đôi so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 506 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã NLG) có nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2024.

Theo đó, Nam Long dự định tăng doanh thu năm nay lên 6.657 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2023. Doanh thu chủ yếu đến từ việc ghi nhận từ bàn giao tại các dự án trọng điểm như Southgate, Akari City, Nam Long Cần Thơ, EhomeS Cần Thơ, EhomeS MR1 và Izumi City . Các dịch vụ quản lý dự án và bán hàng đã được cung cấp cho các công ty liên kết, liên kết và bán các tài sản thương Công ty dự đoán doanh số bán trước khoảng 9.554 tỷ đồng.

Mặc dù Nam Long đã đạt được mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng công ty chỉ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ sẽ tăng 5% so với năm 2023, đạt 506 tỷ đồng.

Thách thức lệch pha cung cầu tại nhiều phân khúc bất động sản vẫn sẽ được ban lãnh đạo Nam Long đánh giá trong năm 2024. Ngoài ra, hàng tồn kho lớn và niềm tin của nhà đầu tư chưa hoàn toàn phục hồi. Rủi ro tài chính và khủng hoảng nợ vẫn có thể xảy ra trong khi thủ tục pháp lý của dự án đang chờ đợi.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của công ty tin rằng cơ hội sẽ đến từ nhu cầu nhà ở thực cao; do đó, sự quan tâm đến nhà ở xã hội và bất động sản phân khúc vừa túi tiền sẽ tăng lên vào năm 2024. Ngoài ra, các yếu tố hỗ trợ thị trường sẽ bao gồm lãi suất cho vay giảm và các luật mới như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai, cũng như những nỗ lực của chính phủ để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động

Do đó, ban lãnh đạo Nam Long sẽ tập trung vào việc phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền phù hợp với nhu cầu của thị trường, chẳng hạn như phát triển đất và sản phẩm; tập trung vào việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng, chính sách bán Đồng thời, hãy tập trung vào việc quản lý hàng tồn kho, nợ quá hạn, thanh lý hợp đồng của khách hàng và thúc đẩy quá trình bán hàng. Hãy cố gắng kiếm lợi nhuận từ nhiều nguồn khác ngoài bất động sản nhà ở, chẳng hạn như bán vốn, phân khu dự án và bất động

Về tài chính, Nam Long sẽ tập trung vào các công việc tiền phát triển dự án và ưu tiên, cân đối cấu trúc vốn, kiểm soát và cân đối dòng tiền trong năm nay. Công ty cũng sẽ đa dạng hóa nguồn vốn và xây dựng một hệ thống tiếp cận tốt hơn

Các dự án lớn như Izumi City Đồng Nai, Paragon và Mizuki Park Giai đoạn 4 sẽ được Nam Long tập trung mở khoá pháp lý vào năm 2024.

Nguồn: Tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên Nam Long năm 2024

HĐQT Nam Long cũng dự định trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ chi trả 5% bằng tiền mặt tại đại hội sắp tới. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt sẽ tăng theo tỷ lệ phù hợp và tối đa 10% trên mệnh giá nếu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vượt quá 30% so với kế hoạch 2024. ĐHĐCĐ 2025 sẽ quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán. Cổ tức năm 2024 sẽ được tạm ứng 50% vào tháng 12 năm 2022 hoặc vào một thời điểm khác, tùy vào tình hình kinh doanh. Sau ĐHĐCĐ năm 2025, phần còn lại sẽ được thanh toán.