Izumi City  do Tập đoàn Nam Long phát triển có thể bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 275 căn. SXD tỉnh Đồng Nai vừa chính thức xác nhận rằng tiểu khu 1A-1 rộng 9.1 hecta gọi là Đồng Nai Waterfront đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án thành phần đầu tiên của khu đô thị Izumi City, Tiểu khu 1A-1, được hoàn thành và ra mắt cuối năm 2021.

Về vấn đề pháp lý. Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng đều bao gồm trong dự án.

Về tiến độ của dự án. Cuối tháng 3 năm 2023, các công trình hạ tầng giao thông và kỹ thuật tiểu khu 1A-1 đã được nghiệm thu hoàn thành.

Về các khoản vay ngân hàng. Xoá thế chấp 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (các lô đất trong Tiểu khu 1A-1) đã được Văn phòng đăng ký đất đai – STNMT tỉnh Đồng Nai xác nhận.

Về bảo lãnh tài chính. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, hợp đồng bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được ký giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và chủ đầu tư Waterfront Đồng Nai, một thành viên của Nam Long Group.

Do đó, dự án đã đủ mọi điều kiện để bắt đầu xây dựng và kinh doanh, và khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai. Tiến độ xây dựng của 275 căn nhà phố thương mại và liền kề ở Tiểu khu 1A-1 rất nhanh. Khách hàng dự kiến nhận nhà vào nửa cuối năm 2023.

Theo SXD tỉnh Đồng Nai